Blog – tagged "trẻ hay ăn vạ" – DoChoBeYeu.com

Blog

Khủng hoảng tuổi lên 3 - Đại dịch toàn cầu chứ không riêng bé bạn đâu!

Tôi đã nói rồi, khủng hoảng tuổi lên 3 là đại dịch toàn cầu. Nếu đang có một đứa con lên 3, bạn sẽ không thoát khỏi những điều kinh khủng này. Tất cả mọi đứa trẻ 3 tuổi đều làm thế với bố mẹ chúng. Chắc hẳn bạn không còn xa...

Xem thêm