Danh mục quan trọng – DoChoBeYeu.com

Danh mục quan trọng

"Cháu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe chữ HỌC"

0 comment 24/04/2017

- Ở nhà cha mẹ giục đi học, đến trường thầy cô bảo về nhà học, học thế chưa đủ, cần phải học thêm, cần phụ đạo, cần bồi dưỡng thêm không thì... không thì…! Nhiều người đang mù quáng bênh vực dạy thêm trái...

Xem thêm